Gjakovë, Kosovë

Tel:
+383 (0) 46 12 11 12

E-Mail:
info@hotel-12.com